Home बैज्ञापनिक समाचार

बैज्ञापनिक समाचार

यस क्याटागाेरीमा प्रचारात्मक समाचारहरू राखिने छ । बैज्ञापनिक समाचार भनेकाे Paid News अर्थात प्रायाेजित समाचार हाे जुन ग्राहकले चाहे अनुसारको तर स-शुल्क हुनेछ ।